Sul on kogemus lastekaitsega, kuid pole saanud hinnata, kuidas Sa end tundsid?


Sinu kogemus on oluline!


Lastekaitsega kokku puutunud lapsed ja pered näevad lastekaitsetööd teisiti, kui ametnikud. Just seetõttu on oluline uurida nende kogemusi - need aitavad välja selgitada mis toimib ja mida tuleb muuta

Jaga anonüümselt oma kogemust, täites ära lühike küsimustik. 

Sinu hinnangute ja tagasiside abil saame teada, mis lastekaitse ja pere vahel koostööd soodustab, mis koostööd takistab, mis võiks olla teisiti jms. See on oluline, et saaks teha ettepanekuid lastekaitsetöö paremaks muutmisel!

Küsimustikku saab täita kuni 15.märts. 


Jaga küsimustikku ka teistega - mida enam hinnanguid, seda selgem pilt!

Vaata kaardilt, kus on paberil vastamise võimalus (sh anonüümsuse tagamiseks kogumiskastid)